Úno 062019
 

Vážení spoluobčané.
Dne 30.1.2019 v 17.00 hod. proběhla 2. schůzka finančního výboru města Kravaře.

Na programu schůzky bylo projednání konečné podoby Jednacího řádu výborů zastupitelstva města Kravaře a volba místopředsedy FV pro případ, že by předseda Ing. Muczka chyběl. Sešli jsme se v počtu 8 lidí, omluven byl Ing. Hanh pro nemoc a ještě se zúčastnila paní místostarostka. Schůzka proběhla v klidném duchu, některé připomínky byly zapracovány do jednacího řádu. Konečnou podobu, která však bude předložena zastupitelstvu po schůzkách ostatních výborů, se dozvíme až na zastupitelstvu. Zajímavý odstavec byl o zachování mlčenlivosti projednávaných věcí v jednotlivých výborech, ale už neobsahoval zmínku, jak by bylo v případě jeho porušení postupováno.

Ilona Uhliarová
JISTOTA

PS: sklenička vody s citrónem nalitá osobně Ing. Muczkou, byla opět osvěžující :o))

Zobrazeno: 148 krát