Čvn 262016
 

Jednání Zastupitelstva 22.6.2016 se zúčastnilo šestnáct zastupitelů. Bodů bylo na programu hodně, ale téměř se nediskutovalo a tak se konec zasedání rychle blížil. Poklidnou atmosféru jednání zvrátila až paní starostka, která napadla zastupitele za JISTOTU. Obvinila nás ze lži zveřejněné na naších stránkách a taky v novinách. Lživý má být náš článek nazvaný „Bojujeme za dětské hřiště na Dvořisku“. Přečetla „Názorové stanovisko“ dendrologa, které je celé zveřejněno na našich stránkách, kdežto na městských jsem je marně hledal.

Celá diskuse se pak točila víceméně okolo dětských hřišť v Kravařích. Nejprve odpověděl paní starostce Ing. Herbert Kahler s tím, že informace zveřejněné na stránkách JISTOTY, týkající se dětského hřiště na Dvořisku, jsou pravdivé a vycházejí právě z dendrologova stanoviska a také ze schůzky zastupitelů JISTOTY s paní starostkou. Ve stejném duchu jako my ,vystoupila i redaktorka REGIONU, autorka článku o dětském hřišti v těchto novinách a de facto podpořila naše stanovisko. Pak vystoupil pan Roman Glinz, zastupitel za NOVOU SÍLU a kritizoval stav ostatních dětských hřišť ve městě, zejména na ulici Štěpánkovické a také skutečnost, že soukromé dětské hřiště u Buly arény dostává každoročně dotaci 600.000 Kč. Na to promluvil pan místostarosta Ing. Petr Muczka, že byl na dovolené na jižní Moravě a když řekl, že je z Kravař, tak se mu dostalo odpovědi: „To je tam, kde máte to americké hřiště.“ Nicméně diskuse se opět vrátila k žalostnému stavu dětských hřišť v Kravařích. Paní starostka konstatovala, že na údržbu není dost peněz. Načež se jí dostalo rady od paní Ilony Uhliarové, že by se město mělo starat o svá dětská hřiště a teprve až přebytek dávat na ta soukromá. V diskusi vystoupili ještě další občané, např. pan Sander nebo paní Volníková.

Diskutovalo se ještě o hřbitově v Koutech o tom jak bude vypadat dostavba tohoto hřbitova a o tom, proč tam město nezbuduje parkoviště. Závěr poklidného jednání byl tedy hektický.

Ještě dovětek k vystoupení paní starostky: Údajně nám věnovala svůj volný čas mimo pracovní dobu a my jsme zveřejnili jen lež. Paní starostka požadovala po nás omluvu dendrologovi, jelikož ten nevydal posudek, ale jen názorové stanovisko. Panu dendrologovi jsme se již omluvili za to, že jsme jeho stanovisko nazvali posudkem. V ostatním se nemáme za co omlouvat, neboť jsme zveřejnili jen pravdivé informace. A paní starostka by si měla uvědomit, že starostkou je po celých 24 hodin denně. To zaprvé a za druhé, my jsme stejně tak zastupitelé jako ona a měla by s námi jednat bez předchozího domluveného termínu, ale vždy, když je o to požádána a má čas. Chtěli bychom ještě připomenout, že jsme měli domluvený termín schůzky s paní starostkou na 14.6.2016. Po zveřejnění článku v novinách byl termín prostřednictvím sekretariátu zrušen bez náhrady.

Ing. Herbert Kahler
Bc. Irena Sentenská
Zastupitelé, JISTOTA

Zobrazeno: 63 krát