Říj 212019
 

Zastupitelé Jistoty a Nové síly vyzvali starostku Mgr. Moniku Brzeskovou a radního Ing. Petra Muczku k odstoupení z funkcí. Otevřenou výzvu otiskl říjnový Besedník, takže každý kravařský občan nyní ví, co nás k tomu vedlo. Tedy jen stručně hlavní fakta. V roce 2015 schválilo zastupitelstvo „dary“ 100 000,-Kč pro starostku Mgr. Moniku Brzeskovou a místostarostové Ing. Andreas Hahn a Ing. Petr Muczka dostali po 65 000,-Kč. Následně Ministerstvo vnitra podalo žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě a ten zrušil příslušná usnesení zastupitelstva, kterými zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí těchto „darů“.

Celý článek »

Zobrazeno: 59 krát

Zář 192019
 

Bývalo špatným zvykem, že si mocní tohoto města, přihrávali tučné odměny. Bylo to vždy na vánoce a říkali tomu dary. Jejich ovečky (rozuměj koaliční zastupitelé) jim je rok co rok odhlasovali.

V roce 2014 se do zastupitelstva dostala poprvé JISTOTA a hned jsme tyto praktiky napadli. Koaliční zastupitelé nás ale hladce přehlasovali s oblíbenou formulkou, že starostce a místostarostům závidíme jejich zaslouženou odměnu.

Celý článek »

Zobrazeno: 252 krát

Zář 122019
 

Rezignace místostarostky Mgr. Hradilové a radního Ing. Rostka na funkce odstartovaly politickou krizi, která nemá v Kravařích precedens. Hned na počátku jsem byl osloven místostarostou Schwarzem a byl jsem dotázán na náš (JISTOTY) náhled na vzniklou situaci. Informoval jsem ho, že JISTOTA bude menšinovou koalici (KDU-ČSL a ANO) tolerovat a poskytne jí tichou podporu. Nepožadovali jsme za to žádnou funkci. Následně mne požádala o schůzku starostka Mgr. Brzesková a nabídla mi funkci radního. Byl jsem touto nabídkou poctěn, ale musel jsem ji odmítnout s tím, že nebudu působit v radě, kde má jedna strana nadpoloviční většinu (v tomto případě KDU-ČSL čtyři místa ze sedmi). Stejnou nabídku na místo v radě jsem dostal zanedlouho od Ing. Weczerka a pana Jochima z KDU-ČSL a se stejnou argumentací jsem ji odmítnul.

Celý článek »

Zobrazeno: 244 krát

Zář 122019
 

Proběhlo docela v klidu. Včera 11.9.2019 jsme se sešli všichni. Po dlouhých vyjednávacích dnech a různých spekulacích jsme přistoupili k jednání.

Byl vznesen požadavek na doplnění programu o body k odvolání starostky a Rady města. Všem bylo vytknuto pomalé vyjednávání, neschopnost doplnit radu nebo její počet snížit na 5 členů. Body v poměru 10:11 nebyly akceptovány.

Celý článek »

Zobrazeno: 235 krát

Zář 112019
 

Starostka města Kravaře svolává podle ustanovení §103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 7. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

Zasedání proběhne ve středu 11.9.2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře MěÚ Kravaře, Náměstí 43, 1. patro dveře č. 205

Program jednání naleznete na webových stránkách města Kravaře.

Zobrazeno: 20 krát

Srp 302019
 

Začal oficiálně ve čtvrtek a končil v pondělí. Pět dní zábavy nejen pro Kravařské občany, největší po Matějské pouti v Praze a určitě největší na Moravě a Slezsku. A ještě jedno prvenství je třeba zmínit – Ruské, Vídeňské – nazvěme ho jakkoliv – kolo, zakoupené v Praze od rodiny Kočků, jak uvedly noviny Blesk, měřilo neuvěřitelných 33,3 metrů. Pohled na Kravaře byl úžasný.

Celý článek »

Zobrazeno: 136 krát

Srp 052019
 

V pořadí 7. zastupitelstvo se konalo o prázdninách, dne 31. 7. 2019 ve složení 17 zastupitelů.

Na pořadu dne bylo pouze vyřešení chybějících členů rady a zvolení uvolněného místostarosty, vč. jeho kompetencí.

Byla stanovena ověřovatelka zápisu, pak už jen volební komise.

Celý článek »

Zobrazeno: 211 krát

Čvc 302019
 

Starostka města Kravaře svolává podle ustanovení §103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 7. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

Zasedání proběhne ve středu 31.7.2019 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře MěÚ Kravaře, Náměstí 43, 1. patro dveře č. 205

Program jednání naleznete na webových stránkách města Kravaře.

Zobrazeno: 14 krát

Čvn 272019
 

se sešlo 26. června 2019 v počtu 19 zastupitelů. První jednání, které je natáčeno, jen nevíme, kde a kdy bude promítáno.

Celý článek »

Zobrazeno: 250 krát